دیدار روسای کل دیوان محاسبات و بیمه مرکزی

بیمه مرکزی و دیوان کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در نشست دو جانبه روسای کل دیوان محاسبات و نهاد ناظر صنعت بیمه، طرفین با تشریح وظایف و ماموریت های مرتبط نسبت به افزایش سطح تعاملات فی مابین تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، مهندس مجید بهزادپور_ رئیس کل بیمه مرکزی_ با برشمردن تلاش های نهاد نظارتی صنعت بیمه در راستای شفافیت و فسادستیزی بر ادامه این راهبرد تاکید کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این دیدار بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر در راستای شفافیت در تمامی بخش های صنعت بیمه تاکید کرد.

گفتنی است این دیدار در راستای نشست های بین دستگاهی رئیس کل بیمه مرکزی با مسئولان عالیرتبه سه قوه صورت گرفته است.

منبع:بیمه مرکزی