نمایندگی بیمه تجارت نو کد 1809

نمایندگی بیمه تجارت نو کد 1809 با استعانت از خداوند و همراهی گروه متخصص و متعهد و نیز بهره گیری از آموزش ها و متدهای روز دنیا، در نظر دارد در راستای فرهنگ سازی بیمه ای و رفاه و آسایش هر چه بیشتر ایران و ایرانی، خدمات بی نظر خود را در قالب طرح انحصاری الماس تجارت نو ارائه نماید. امید است بتوانیم با همراهی و حمایت مدیریت بانک تجارت و بیمه تجارت نو و نیز شما بیمه گزاران محترم، گام بلندی در این راستا برداشته و بستری مناسب برای سرمایه گذاری در کشور ترسیم نماییم.